56
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
Home - ชื่อเรียก "เหล็ก" สินค้าที่นิยมใช้

คำแปล คำที่ช่างและชาวบ้านเรียก มักจะใช้คำแตกต่างกันมักจะสร้างความสับสนและไม่เข้าใจภาษาเทคนิคและชื่อเรียกในบางครั้ง  ทำให้สั่งสินค้าผิดก็มี จึงได้ยกตัวอย่างคร่าวๆทั้งคำสามัญ ภาษาเทคนิค   และคำแปล คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ไม่รู้และขาดความเข้าใจได้บ้าง มีข้อความคำแปลใดๆ ไม่ถูกต้อง  รบกวนแนะนำ เพื่อเป็นประโยชน์แก้ผู้ไม่รู้และผู้จัดทำ ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง

คำศัพท์ชื่อเรียกทั่วไปที่ใช้เรียกเกี่ยวกับเหล็ก

รูปภาพ

ภาษาเทคนิค

ภาษาสามัญ(ไทย)

ภาษาช่างและทั่วไปที่นิยมเรียก 

ท่อแป๊ปดำ

CARBON STEEL PIPES

ท่อแป๊ปดำ

ท่อกลม,แป็บดำ,เหล็กหลอด,กลมดำ,ท่อดำ

GALVANIZED STEEL PIPES

ท่อเหล็กกล้าชุบสังกะสี

แป็บปะปา,แป็บน้ำ,แป็บสังกะสี,ปลายเกลียว,ปลายเรียบ,แป็บขาว

FLAT BARS STEEL

เหล็กแบน

เหล็กพืด,แบน,เหล็กแบนตัด,เส้นแบน

EQUAL ANGLES

เหล็กฉาก

ฉาก,เหล็กมุม

CHANNELS STEEL

เหล็กรางน้ำ

รางหล่อ,รางหนา,รางซี

C LIGHT LIP CHANNELS

เหล็กตัวซี

แปหลังคา,แปซี,โครงตัวซี

LIGHT GAUGE CHANNELS

เหล็กรางพับ

รางยู,รางร่อง,เหล็กพับร่อง

CARBON STEEL SQUARE TUBE

เหล็กกล่องเหลี่ยม

แป็บโปร่ง,กล่อง,เหล็กกล่อง,เหล็กหลอดเหลี่ยม

CARBON STEEL RECTANGULAR TUBE

เหล็กกล่องแบน

กล่องแบน,กล่องไม้ขีด,เหล็กกล่อง,เหล็กหลอดเหลี่ยม

ROUND BARS STEEL

เหล็กเส้นกลม

เหล็กกลม,เหล็กกลมตัน,เส้น?=หุน

DEFORMED BARS STEEL

เหล็กข้ออ้อย

เหล็กอ้อย,เหล็กบั้ง,เหล็กข้อ

WIDE FLANGE STEEL

เหล็กไวด์แฟรงค์

ตัวเฮช,เหล็กเสา,เหล็กปีก,เสาบีม

H-BEAM STEEL

เหล็กเอชบีม

ตัวเฮช,เสาเอช,เหล็กปีกไอ,เสาบีม

I-BEAM STEEL

เหล็กไอบีม

ตัวไอ,เสาบีม,เหล็กปีกไอ,เสาบีม

HOT ROLLED STEEL PLATE AND SHEET

เหล็กแผ่นดำ

หน้าแปลน,แผ่นเรียบ,ชีส

CHECKERED PLATES

เหล็กแผ่นลาย

แผ่นลาย,เหล็กลายดอก,ตีนไก่,ตีนเป็ด

โดย คุณชูเกียรติ  ผาติเสนะ